top of page

Methode

De echte waarde van software zit in de informatie achter de schermen. De database is daarmee de basis van casemanagementsoftware. De applicatie zelf is ‘slechts’ een user interface om data in de database te krijgen, deze informatie te manipuleren en terug te halen wanneer en waar je ze nodig hebt.

code klopper_00076_edited.png

Focus

Vorm volgt functie

Veel ontwikkeltools richten zich op user interface. Het AppCourt-delivery platform richt zich op de gegevens en de gegevensstromen. De user interface 'volgt' het datamodel vergelijkbaar met sommige beroemde industriële ontwerpers die stellen dat 'vorm functie moet volgen'.

Niet developen

Configureren

Wij configureren datastructuur, functionaliteiten en processen vanuit hun meest elementaire onderdelen. Waarmee het configureren even fijnmazig is als ‘old-school’ coderen, maar net zo snel geleverd wordt als ‘off the shelf’ software.

Snel én gedocumenteerd

Werkwijze

Modelleren, configureren testen en de software is klaar voor gebruik. Dit wordt ondersteund door de altijd up-to-date online documentatie, waarin eventuele toekomstige wijzigingen of ontwikkelingen opnieuw kunnen worden getest en doorgevoerd:

AppCourt main visual.png

Datastructuur

Input

Het proces om de uiteindelijke applicatie te leveren begint met het verzamelen van de noodzakelijke informatie. In AppCourt wordt deze vertaald naar de vaste onderdelen die een casemanagement applicatie vormen. Maar elke applicatie heeft of krijgt wel een unieke verzameling data, dat is het onderscheidende fundament en daarom begint onze configuratie met de data structuur of opbouw.

Functionaliteiten in casemanagement

De processen om deze data te gebruiken vertalen wij naar functionaliteiten waarmee dat gebeurt:

Features in casemanagement

Naast de functionaliteiten kennen casemanagement oplossingen kennen dezelfde basale features:

Payment

Lock

User management

Audit

Configuration

Log

Messaging

Multi language

Access Control

Alle eenheden

Data

Maar de kracht van jouw applicatie zit in de data en processen waarop deze draaien. Dus werken wij als volgt: kunnen we de gebruikersgroep(en) benoemen en zijn er ‘in beton gegoten’ eisen aan input en output? In elk geval moeten we de ‘Self-describing objects’ van de cases of dossiers identificeren.

Self describing business objects

De kern van het AppCourt-platform zijn zelfbeschrijvende bedrijfsobjecten. Dit is een unieke manier om uw gegevens te beschrijven. AppCourt heeft ook een grote bibliotheek met modules die kunnen communiceren met zichzelf beschrijvende objecten. Dit maakt deze modules zeer generiek. Het maakt niet uit of je klant een patiënt is in een klinische proef, een verzekeringnemer die betrokken is bij een auto-ongeluk, of een verzorgingstehuis dat een jaarlijkse kwaliteitsaudit nodig heeft. De data is zelfbeschrijvend gemaakt en dat is alles wat de softwaremodules moeten begrijpen.

Beschrijven

Processen

Beschrijf het ontstaan en de levensloop van een dossier met specifiek de acties van gebruikers of het systeem, ‘logic-blocks,’ die de loop van het dossier of ‘case’ veroorzaken. 

Logic Blocks

Een ander belangrijk onderdeel zijn de logic blocks. Een ingebouwde business rule engine waarmee we precies aan de vereisten kunnen voldoen. Deze 'business rule language' is ingebouwd in AppCourt en is een volwaardige programmeertaal die gemakkelijk te leren, snel te programmeren is en het concept van zelfbeschrijvende objecten volledig ondersteunt.

Mogelijkheden

Functionaliteiten

Het systeem moet voorzien in de mogelijkheden voor het creëren en vullen van een dossier, maar ook voor het beëindigen. Daarnaast zijn is er een reeks van functionaliteiten die de applicatie verrijken zoals controle en mogelijkheden voor aanpassen, communicatie ook met andere systemen, multi-language optie enzovoorts. Dit moet samen met het organiseren van de verschillende processen vormgegeven worden in het model.

Flows

Vanwege de zichzelf beschrijvende objecten kunnen we een heel andere benadering kiezen voor het leveren van systeemfuncties. Onze Flows bieden een zeer visuele manier om systeemfuncties te leveren. Snel, overzichtelijk en flexibel zijn de sleutelwoorden.

Show it

Simulatie

De controle op juistheid en volledigheid is een doorlopend onderdeel van de methodiek met overkoepelend het maken van de verbindingen waardoor de onderdelen als applicatie kunnen functioneren.

AppCourt

Snel, flexibel en bewezen

AppCourt gebruiken betekent werken met de snelheid van no-/low code, de flexibiliteit van agile en de verfijning van traditioneel programmeren. Elke dag bewijst de continuïteit van de CaseMaster technologie zich in tientallen case managementsystemen die hiermee zijn gebouwd. 

bottom of page