11 dingen die we hebben geleerd van mislukte IT-projecten

Maart 2022 | Deel 2 van 3


Het belang van goede communicatie binnen een IT-project is ons de afgelopen jaren wel (pijnlijk) duidelijk geworden. En het ontbreken hiervan is misschien wel de belangrijkste reden voor het mislukken van projecten. Meer hierover lees je in onze vorige blog.


Faciliteer goede communicatie

De belangrijkste voorwaarde voor een succesvol IT-project is dus goede communicatie. Toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Tegelijkertijd klinkt dit zo logisch dat we ons wel hebben afgevraagd waarom projecten dan zo vaak mislukken. Het optimaliseren van de communicatie kan niet alleen het IT-project van een mislukking redden, maar het levert onderweg ook een tal van andere belangrijke voordelen en besparingen op.


We hebben aan een verschillende projecten gewerkt en we hebben ons vaak aan dezelfde steen gestoten. Terugkijkend op deze valkuilen, zoals onduidelijke doelstellingen, interpretaties, verkeerde afslagen en tijdverspilling, hebben wij 11 punten geformuleerd om geen onnodige fouten te hoeven maken. Op zichzelf zijn deze punten zeker nuttig, maar de echte kracht ligt in het combineren van deze onderwerpen.
1. Breng iedereen bij elkaar

Als eerste en belangrijkste: Verbind! Zorg dat er een plek is waar alle betrokkenen - zowel business als IT - vanuit hun eigen expertise kunnen communiceren, het liefst op een zo laagdrempelige manier.


2. Betrek belanghebbenden

Betrek vanaf het eerste moment al je stakeholders en zorg voor regelmatige updates. Creëer idealiter een omgeving waarin iedereen kan meedoen.


3. Begrijp elkaar

Dit klinkt misschien eenvoudig, maar met zoveel perspectieven kan het een uitdaging zijn. Double-check, triple-check, zorg ervoor dat iedereen op dezelfde golflengte zit.


4. Zorg voor overzicht

Probeer, ondanks de toenemende complexiteit van uw project, de situatie voortdurend in vogelvlucht te bekijken. Houd in gedachten dat context de sleutel tot volledig begrip van het project is.


5. Beantwoord de waarom-vraag

Van alle W's die er zijn, is WAAROM de belangrijkste. Deze vraag moet je kunnen beantwoorden voor het grote doel van je project.


Maar beter nog, zorg dat je in staat bent om de waarom-vraag te beantwoorden voor elk onderdeel. Zo toets je of de automatisering echt in dienst staat van de doelen en bestaansrecht van je organisatie.

6. Eén bron voor de inhoud

Vergelijkbaar met een enkele bron voor waarheid, bundel alle beschikbare inhoud op één plek zodat alle partijen hier zicht op hebben en hieraan kunnen werken.


7. Ontwerp voor iedereen

Werk in een voor iedereen begrijpelijke en gemeenschappelijke taal, zowel visueel als tekstueel. Idealiter zou iemand die niet aan het project deelneemt, wel direct het project en het ontwerp moeten kunnen begrijpen.

8. Niet-lineaire workflow

Hoewel lineair, chronologisch werken wenselijk en logisch is, is het belangrijk om verbeteringen door te kunnen voeren wanneer het project daarom vraagt. Frisse ideeën en inzichten - evenals kleine wijzigingen - moeten gemakkelijk en op elk moment toepasbaar zijn.


9. Meerdere vormen van output

Het hebben van verschillende manieren van output - visueel via page- en information flows, tekstueel via domeinen, requirements en user stories - bieden de beste mogelijkheden om te zien of je project op de goede weg is, mits er wel samenhang is tussen deze outputs.


10. Deel en simuleer

Het delen en simuleren van (ontwerp)resultaten is de manier om je applicatie in wording te controleren op juistheid en volledigheid.


11. Ondubbelzinnig

Last but not least moet het definitieve ontwerp eenduidig ​​zijn. Voor alle betrokken partijen mag ontwerp maar op één manier kunnen worden geïnterpreteerd. Voorkom hierbij wel dat de creativiteit en vrijheid van developers niet wordt beperkt ;)


Met deze tips geloven wij dat IT-projecten wel slagen. Met de juiste digitale omgeving is het makkelijker om deze punten in je workflow te implementeren. Om te zorgen dat business en IT eensgezind samenwerken en om deze werelden eindelijk samen te brengen.


Roelof Sneep, co-creator AppCourt


Binnenkort verschijnt onze derde en laatste blog in deze serie waarin wij schrijven over het product dat wij hebben ontwikkeld als reactie op de vele falende IT-projecten.


Gerelateerde posts