Waarom start IT niet altijd met een ontwerp?

Oktober 2022 | Door Petrus Dispa


Voorkomen is beter dan genezen

Het is niet voor niets dat dit gezegde ook buiten de wereld van gezondheid geldt en zeker voor IT-projecten. Al in 1979 ontdekte de Amerikaanse software engineer Barry Boehm dat de herstelkosten exponentieel toenemen naarmate een fout later in het ontwikkelproces wordt gevonden en hersteld. Hoe eerder in het proces van ontwikkelen momenten van controle kunnen plaatsvinden en inzichten komen in het functioneren, hoe beter.


IT vergeet zichzelf

Niet verwonderlijk dat in alle grote industrieën belangrijke projecten starten met een idee, misschien de eerste schetsen van het uiterlijk, maar vooral met een functioneel ontwerp. Dit plan wordt vervolgens vaak uitgewerkt in modellen en simulaties. Het is ironisch dat dit vrijwel altijd gebeurt met behulp van IT, terwijl in de IT-wereld zelf het ontwerp, laat staan simulatie een ondergeschoven kindje is.


En waarom? Je laat een vliegtuig toch niet als eerste vlucht met 300+ passagiers vertrekken? Zelfs de eerste testvluchten vinden plaats na uitgebreid onderzoek op basis van ontwerpen en modellen. En ook deze zijn dan al meerdere keren aangepast voordat er ook maar iets gebouwd gaat worden. Hetzelfde geldt voor elk gebouw, auto’s, ja zelfs menu’s in een goed restaurant.



Spiegeltjes en kraaltjes

Waarom deze aanpak in de IT zo moeilijk is te hanteren? Lastig te zeggen, maar het lijkt dat de verleiding om het ontwerp van het uiterlijk, de look & feel, leidend te laten zijn boven functionaliteit, een belangrijke oorzaak is. Niet verwonderlijk want we zijn natuurlijk gewend aan - en verwend met de meest fantastisch ogende applicaties. Die gewenning willen we terugzien, maar de achterliggende (data) complexiteiten zijn toch echt voorwaardelijk wil je tot een succes komen. Functionaliteit moet bij de start ven een IT-project leidend zijn.


Gun je plan een goed ontwerp

Nu wordt er algemeen ook bij IT-projecten wel gewerkt met een plan of voorbereiding, maar de crux van het hebben van een ontwerp ontbreekt. Namelijk het zo vroeg mogelijk kunnen controleren of wat je gaat bouwen én werkt én doet waarvoor het bedoeld is. Niet alleen of de ‘knopjes’ werken, maar juist of alle achterliggende data doen wat ze moeten doen. Gaat het functioneren zoals bedoeld?


En dit net zolang kunnen controleren en aanpassen totdat alle betrokkenen overtuigd zijn dat het goed is. Welke methode dan gekozen wordt om het project te realiseren doet er niet zoveel toe. Als de ‘0’ fase maar de juiste aandacht krijgt. Een gedegen ontwerp dat op juistheid en volledigheid is te controleren, scheelt exponentieel aan kosten, tijd en frustraties en levert succesvolle projecten.

Gerelateerde posts