top of page

Waarom

IT-projecten mislukken te vaak. Ze overschrijden vaak tijd en budget, maar kwalijker: de applicatie voldoet niet aan de verwachte informatiebehoefte. Wij zijn AppCourt gestart uit frustratie van een mislukt project waar wij in samen werkten. Hier besloten wij: dit kan en moet beter.

prullenbak_00058_edited.png
AppCourt visual clock_edited.png

De kern

Schermen versus data

Het is begrijpelijk dat je als bedrijf redeneert vanuit de 'voorkant' omdat dit jouw toegang is tot informatie. Dit terwijl de kern van alle informatie is gebaseerd op de data achter de schermen, of anders gezegd: onder water. Deze zijn blijvend en daarmee het fundament. Organiseer dus eerst je data en bijbehorende processen.

Falende IT-projecten

Oorzaken

Natuurlijk gaat dit ook over menselijk falen, samenwerken, tegengestelde belangen, slecht management, onbegrip et cetera. Een belangrijke oorzaak is ook het redeneren (ontwerpen) vanuit de toegang tot informatie zoals schermen, user interface (UI) en user experience (UX).

Perspectief

Twee werelden

In de praktijk zien we vooral twee werelden die bij elkaar komen. Vanuit business perspectief wordt een vraag gesteld die vanuit IT-perspectief wordt beantwoord. Het is de strijd tussen redeneren vanuit functionaliteit en hoe dat eruit moet zien en redeneren vanuit het fundament, de data.

AppCourt visual UI vs Data.png

Identiteit

Data als bestaansrecht

Als organisatie vormt de wijze waarop je de grip, controle op informatie of data beïnvloedt, beheerst en stuurt (in grote mate) je identiteit en bestaansrecht. Maatwerk is voor ons het borgen van jouw data en bijbehorende processen. Passende software zorgt voor het kunnen bewaken en exploiteren van jouw identiteit en bestaansrecht.

Zekerheid

Juist bij software die jouw unieke proces en data moet faciliteren, wil je zekerheid. Met onze methode krijg je grip op het proces, de scoop en kosten. Als opdrachtgever kijk en werk je mee in AppCourt. Na een analyse workshop stellen wij een offerte op die gebaseerd is op een fixed prijs. Zo veel vertrouwen hebben wij in onze methode.

Kiezen

Standaardpakket, maatwerk of... AppCourt

Zijn je informatiebehoefte en je processen standaard en generiek? Ga voor een standaardpakket. Maar zijn het juist deze onderwerpen die jouw organisatie uniek maken, dan is maatwerk de oplossing. Of AppCourt.

bottom of page