top of page

Waarom

IT-projecten mislukken vaak

Schermen versus data

Twee werelden

In de praktijk zien wij vooral twee werelden die bij elkaar komen. Vanuit business perspectief wordt een vraag gesteld die vanuit IT-perspectief wordt beantwoord. Het is de strijd tussen redeneren vanuit functionaliteit en hoe dat eruit moet zien en redeneren vanuit het fundament, de data.

Als bedrijf redeneer je meestal vanuit de 'voorkant' omdat dit jouw toegang is tot informatie. Maar eigenlijk is alle informatie gebaseerd op de data achter het scherm, of anders gezegd: onder water. Deze zijn blijvend en het fundament. Organiseer dus eerst de data en bijbehorende processen.

Oorzaken

Dit gaat over menselijk falen, samenwerken, tegengestelde belangen en meer. Maar een belangrijke oorzaak is ook dat er vaak wordt geredeneerd vanuit de toegang tot informatie: vanuit schermen, user interface (UI), user experience (UX), functionaliteiten en prachtige uitziende features.

Business en IT zijn verschillende werelden die elkaar niet makkelijk verstaan. Daarom AppCourt, een methode voor softwareontwikkeling waarin jij als business en IT bij elkaar gebracht worden.

Juiste keuze

Zekerheid

Juist bij software die jouw unieke proces en data moet faciliteren, wil je zekerheid. Met onze methode krijg je grip op het proces, de scope en kosten. Als opdrachtgever kijk en werk je mee in AppCourt. Na een analyse workshop stellen wij een offerte op die gebaseerd is op een fixed prijs. 

Is je informatiebehoefte en zijn je processen standaard en generiek? Ga voor een standaardpakket. Maar zijn het juist deze onderwerpen die je organisatie uniek maken, dan is maatwerk de oplossing. Of AppCourt.

bottom of page