top of page

Proces

Van kennismaking naar fixed price voorstel

Functionerend ontwerp

Software met documentatie

De in beeld gebrachte data en processen zijn nu de opdracht voor het genereren van de software. De data, processen en de simulatie zijn meteen de actuele documentatie. Belangrijk voor het nodige in- en overzicht en als aanpassingen gedaan moeten worden.

Met alle data in beeld ontwerpen wij alle bedrijfsprocessen tot een functionerend ontwerp. Functionerend omdat wij het ontwerp kunnen simuleren zoals de software in de praktijk gaat werken.

Data

Bedrijfssoftware gaat altijd over informatieverwerking en dus altijd over data. Wat wil je wanneer weten? Welke relaties zijn er te leggen? Daarmee gaan wij aan de slag, het fundament: de data.

Na kennismaking bieden wij een indicatieve offerte. Dan volgt de scoping workshop. Na akkoord vervolgen wij het project met de ambitie om de software tussen 2 en 4 maanden op te leveren. Zo houden wij het momentum van gezamenlijke focus. Na implementatie en training bieden wij maandelijkse support.

Het proces

Van Data tot Live

Na een uitgebreide kennismaking zijn wij in staat om een indicatieve offerte te doen. Zo kunnen wij een concreet beeld geven van de mogelijkheden en de nodige investering.

Kennismaking

Dit voorstel betreft een uitgebreid schrijven van de huidige situatie, de beoogde scope, onze ideeën na onze contacten, de nodige investering en een planning van het eventuele project.

Indicatieve offerte

Na akkoord van de indicatieve offerte, plannen we een workshop om alle input te verzamelen om uiteindelijk te komen tot een functionerend ontwerp. Afhankelijk van de omvang neemt deze workshop doorgaans 1-3 dagen in beslag. 

Scoping Workshop

Met alle bevindingen vanuit de workshop wordt nu het definitieve voorstel gedaan. Wijkt deze af van het indicatieve voorstel, dan staat het je vrij het verdere project zonder kosten af te breken. 

Definitieve Offerte (Fixed Price)

Met de input vanuit de scoping workshop, vervolgen wij het project met de ambitie om deze in 2-4 maanden op te leveren en conform planning in het voorstel. Onze voorkeur gaat uit naar een gecommitteerd projectteam.

Project Vervolg

Met het resultaat van de Simulatie generen wij nu de software. Na eventuele integratie met andere software en datamigratie is deze klaar voor gebruik. Eventuele aanpassingen worden via AppCourt gedaan zodat documentatie altijd up to date is.

Live

bottom of page